Ditt arbeidsliv

Foto: Pixabay
Fag

Vårens lønnsoppgjør i offentlig sektor

I år er det mellomoppgjør i de offentlige tariffområdene. Juristforbundets eksperter orienterer om de ulike områdene og hva som forventes.

Foto: Pixabay

- Det kan lett bli anstrengte forhold på jobben når flere søker stillinger internt

Mange av sakene advokatkontoret i Juristforbundet får inn handler om samarbeidsproblemer.

Amming. Foto: Colourbox
Jobbekspertene:

Rett til ammefri

Det må antas at behovet for ammefri kan bli større når permisjonstiden blir kortere.

Foto: Pixabay

Sykerettigheter ved ulønnet foreldre­permisjon

Juristforbundets Advokatkontor får mange henvendelser vedrørende medlemmenes rett til sykepenger i forbindelse med ulønnet foreldrepermisjon.

Foto: Pixabay
Jobbekspertene

Høyesterett: Syke­melding betyr ikke at du har krav på syke­penger

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en ansatt som var sykemeldt av legen ikke nødvendigvis var syk i folketrygdlovens forstand, og at hun dermed ikke hadde rett på å få utbetalt sykepenger. 

Foto: Pixabay

- Lov­endringer styrker og presiserer rettig­hetene for arbeids­takerne

Klarere definisjon av fast ansettelse og utvidet tilgang til å kreve fast ansettelse er blant lovendringene i arbeidsmiljøloven i 2019. 

Ragnhild Bø Raugland
Debatt

«Jurister i kommunene vil bedre retts­sikker­heten lokalt»

Høyesterettsdom belyser behovet for å ha jurister tilgjengelig, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

Foto: Pixabay
ditt arbeidsliv:

- Dette er jurister oftest misfornøyd med på jobben

- Trivsel på jobben er viktig og skal tas på alvor. Noen ganger er det å bytte jobb den eneste gode løsningen, sier karriereveileder Inger-Christine Lindstrøm.

Foto: Pixabay

Hva kan jeg gjøre når en kollega har det vanskelig?

Du har lagt merke til at en kollega i det siste har hatt stort sykefravær, og han er sjeldent å se i lunsjen lengre.

Dan Hasson

Stressforsker: - Mange trives med høy arbeids­belastning

Dan Hasson mener mange ledere kaster bort pengene sine på dårlige arbeidsmiljøundersøkelser. 

Foto: Pixabay

Pågang av saker om «snoking» i arbeids­givers data­systemer

Gjennom elektroniske søkesystemer har det blitt lettere for ansatte å foreta søk når nysgjerrigheten tar overhånd.

- Lite fokus på hva jurist­hverdagen gjør med psyken

Høyt tempo, komplekse saker, forventninger, høye krav og vanskelige menneskelige møter.

Foto: Pixabay
Jobbekspertene:

Rett til fri ved barnehagestart

Har du egentlig krav på fri til barnehageinnkjøring eller for å følge poden til første skoledag?

Foto: Pixabay
Jobbekspertene:

Sykefravær: Du har krav på tilrettelegging på jobben

Hvis du opplever å bli syk eller få nedsatt arbeidsevne, både over kort eller lengre tid, har du krav på tilrettelegging på jobben.

Foto: Pixabay
Jobbekspertene:

Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon

Har du blitt syk mens du har vært i ulønnet permisjon? Da kan du ha mistet retten til sykepenger.

Sider