Ditt arbeidsliv

Partsinnsyn i ansettelses­saker i offentlig sektor

Retten til innsyn i prosessen reguleres av egne forskrifter.

Advokat Jan Fougner

– Den norske modellen under press og kan ikke lenger tas for gitt

Advokat Jan Fougner ute med ny bok om arbeidsrett.

Advokat Erling Grimstad
Fag

– Hvordan kan arbeidsgiver håndtere den det er varslet om på en god måte?

Mange utfordrende varslingssaker kommer brått, uventet og om forhold som mottaker av varslinger ikke var forberedt på, skriver advokat Erling Grimstad.

Huskeliste for ungdom som skal ut i arbeids­livet

- Det har tradisjonelt vært en del utfordringer knyttet til å få på plass ansettelseskontrakter for unge som skal ut i sommerjobb, sier advokat Ellen Gooderham i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Advokat­fullmektiger: Ledende og særlig uavhengige stillinger?

Vi erfarer at mange arbeidstakere opplever et betydelig press for å akseptere at de har en særlig uavhengig stilling, uavhengig av realiteten i stillingens innhold og ansvar, skriver Thea Larsen Normann ved Juristforbundets advokatkontor. 

«Hvem tar vare på varslerne?»

Det oppfordres til varsling om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen. Få fakta frem i lyset, skap debatt, juster på lovverk, retningslinjer, holdning og atferd. Mennesker som har begått urett må stilles til ansvar. Sårbare grupper og enkeltpersoner gis velfortjent oppreisning.

Har du krav på lønn på offentlige fridager?

Retten til lønn er lovregulert for høytidsdagene.

Foto: Pixabay
Fag

Rollen som personvern­ombud

Advokat Helene Dorans skriver her om hva et personvernombud egentlig er og hvorfor rollen kan være krevende å inneha.

Foto: Pixabay
Fag

Vårens lønnsoppgjør i offentlig sektor

I år er det mellomoppgjør i de offentlige tariffområdene. Juristforbundets eksperter orienterer om de ulike områdene og hva som forventes.

Foto: Pixabay

- Det kan lett bli anstrengte forhold på jobben når flere søker stillinger internt

Mange av sakene advokatkontoret i Juristforbundet får inn handler om samarbeidsproblemer.

Amming. Foto: Colourbox
Jobbekspertene:

Rett til ammefri

Det må antas at behovet for ammefri kan bli større når permisjonstiden blir kortere.

Foto: Pixabay

Sykerettigheter ved ulønnet foreldre­permisjon

Juristforbundets Advokatkontor får mange henvendelser vedrørende medlemmenes rett til sykepenger i forbindelse med ulønnet foreldrepermisjon.

Foto: Pixabay
Jobbekspertene

Høyesterett: Syke­melding betyr ikke at du har krav på syke­penger

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en ansatt som var sykemeldt av legen ikke nødvendigvis var syk i folketrygdlovens forstand, og at hun dermed ikke hadde rett på å få utbetalt sykepenger. 

Foto: Pixabay

- Lov­endringer styrker og presiserer rettig­hetene for arbeids­takerne

Klarere definisjon av fast ansettelse og utvidet tilgang til å kreve fast ansettelse er blant lovendringene i arbeidsmiljøloven i 2019. 

Ragnhild Bø Raugland
Debatt

«Jurister i kommunene vil bedre retts­sikker­heten lokalt»

Høyesterettsdom belyser behovet for å ha jurister tilgjengelig, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

Sider