Ditt arbeidsliv

Hvordan skrive lønnskrav?

Vi i Juristforbundet opplever at flere medlemmer har spørsmål om hvordan de skal skrive et lønnskrav. Her vil vi gi deg noen tips på hva lønnskravet bør inneholde og hvordan det kan settes opp, skriver advokat Rachna Rohhatgi Khan.

- De unge ansatte sitter hjemme og er usikre på om det de gjør er godt nok

- Mange melder om ensomhet, de vet ikke hvem de skal ringe, noen har for lite å gjøre og føler seg glemt, mens andre har for mye. Mange synes det er vanskelig å skille mellom privatliv og jobb fordi de bor trangt og kanskje bor sammen med andre som også sitter hjemme.

«Arbeidsgiver må sørge for at ansatte har avtale om hjemmekontor»

Situasjonen har blitt mer langvarig enn mange forutså i våres. Når vi nå er inne i den niende måneden med hjemmekontor, er det derfor på tide at man igjen stiller seg spørsmålet om denne hjemmekontorsituasjonen egentlig er å anse som «kortvarig eller tilfeldig arbeid».

Illustrasjon: iStock

Slik kaprer du jobbene som ikke utlyses

Mange jobber lyses aldri ut, men det trenger ikke bety at drømmearbeidsgiveren ikke er interessert i deg og din kompetanse.

Kine Irgens gikk rett fra master­skriving på hjemme­kontor til advokatfull­mektig på hjemme­kontor

- Det har hatt både positive og negative sider, sier hun.

Karriererådgiver Inger Christine Lindstrøm gir fem tips til deg som er ny i jobben fra hjemmekontoret. 

Arbeids­taker­organisasjonenes rolle i retts­staten

Det siste halvåret har det blitt tydeligere for mange flere at fagorganisasjonene utgjør en viktig samfunnspilar. Det er fristende å si at arbeidstakerorganisasjonene er den «femte» grunnstenen i rettsstaten, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

«Når arbeids­giver saksøker sine egne arbeids­takere»

I denne saken har nemnda kommet frem til en anbefalt løsning. En arbeidsgiver skal være ganske sikker i sin sak når man velger å overprøve nemndas vedtak, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland om arbeidsrettssaken i i Fredrikstad, hvor sykehuset Østfold har gått til sak mot fire sykepleiere ansatt ved fødeavdelingen ved sykehuset.

Arbeidstaker­organisasjonenes rolle som rettshjelps­garantister

Ordet rettshjelp rommer mye. For Juristforbundet er rettshjelpsbegrepet sentralt, og vi har det som prioritert område i vårt prinsipp-program, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

10 praktiske råd og tips for bruk av hjemmekontor

Det meldes om utfordringer og behov ved bruk av hjemmekontor, skriver Juristforbundets advokatkontor.

Kan ferie­pengene seile sin egen sjø? 

Hva gjør du om feriepengene uteblir? Les advokat Ragnhild Bø Rauglands gjennomgang her.

Lønn som fortjent: Hvor fornøyde er jurister med lønnsnivået sitt?

Det sitter mange svært dyktige og produktive jurister og bidrar med høy kvalitet mange steder uten at ledere og arbeidsgivere er det helt bevisst, skriver karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm. 

Hjemmekontor – praktiske og rettslige problemstillinger

Juristforbundets advokatkontor erfarer at økt bruk av hjemmekontor reiser nye problemstillinger, både av praktisk og rettslig art. 

Ferie og korona – hvilke regler gjelder?

Slik reglene er å forstå, skal det relativt mye til før arbeidsgiver ensidig kan endre tidspunktet for ferien. Det er ikke tilstrekkelig at det har skjedd noe uforutsett, som for eksempel koronastengning, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland. 

Foto: Scanpix

Jobbsøking i koronaens tid

Uvante arbeidsoppgaver på hjemmekontor og ansettelsesprosesser som stopper opp preger jobbsøkende og arbeidsledige jurister. Men karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm oppfordrer til å fortsette å søke.

- Flere lurer på om de kan ta seg annen jobb når de er permittert

De fleste juristene og advokatene som er permittert på grunn av koronakrisen er foreløpig ikke veldig bekymret, opplever Juistforbundets advokatkontor. Blir permitteringene langvarige vil det likevel gå hardt utover inntektene.

Sider