Ditt arbeidsliv

Arbeids­taker­organisasjonenes rolle i retts­staten

Det siste halvåret har det blitt tydeligere for mange flere at fagorganisasjonene utgjør en viktig samfunnspilar. Det er fristende å si at arbeidstakerorganisasjonene er den «femte» grunnstenen i rettsstaten, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

«Når arbeids­giver saksøker sine egne arbeids­takere»

I denne saken har nemnda kommet frem til en anbefalt løsning. En arbeidsgiver skal være ganske sikker i sin sak når man velger å overprøve nemndas vedtak, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland om arbeidsrettssaken i i Fredrikstad, hvor sykehuset Østfold har gått til sak mot fire sykepleiere ansatt ved fødeavdelingen ved sykehuset.

Arbeidstaker­organisasjonenes rolle som rettshjelps­garantister

Ordet rettshjelp rommer mye. For Juristforbundet er rettshjelpsbegrepet sentralt, og vi har det som prioritert område i vårt prinsipp-program, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

10 praktiske råd og tips for bruk av hjemmekontor

Det meldes om utfordringer og behov ved bruk av hjemmekontor, skriver Juristforbundets advokatkontor.

Kan ferie­pengene seile sin egen sjø? 

Hva gjør du om feriepengene uteblir? Les advokat Ragnhild Bø Rauglands gjennomgang her.

Lønn som fortjent: Hvor fornøyde er jurister med lønnsnivået sitt?

Det sitter mange svært dyktige og produktive jurister og bidrar med høy kvalitet mange steder uten at ledere og arbeidsgivere er det helt bevisst, skriver karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm. 

Hjemmekontor – praktiske og rettslige problemstillinger

Juristforbundets advokatkontor erfarer at økt bruk av hjemmekontor reiser nye problemstillinger, både av praktisk og rettslig art. 

Ferie og korona – hvilke regler gjelder?

Slik reglene er å forstå, skal det relativt mye til før arbeidsgiver ensidig kan endre tidspunktet for ferien. Det er ikke tilstrekkelig at det har skjedd noe uforutsett, som for eksempel koronastengning, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland. 

Foto: Scanpix

Jobbsøking i koronaens tid

Uvante arbeidsoppgaver på hjemmekontor og ansettelsesprosesser som stopper opp preger jobbsøkende og arbeidsledige jurister. Men karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm oppfordrer til å fortsette å søke.

- Flere lurer på om de kan ta seg annen jobb når de er permittert

De fleste juristene og advokatene som er permittert på grunn av koronakrisen er foreløpig ikke veldig bekymret, opplever Juistforbundets advokatkontor. Blir permitteringene langvarige vil det likevel gå hardt utover inntektene.

Foto: Pixabay

Det digitale arbeids­miljøet: Hvordan ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø når hverdagen innrettes på en ny måte?

Gjelder lovens krav like fullt, eller må en også her tilpasse seg de nye arbeidsformene? spør Ragnhild Bø Raugland, advokat i Juristforbundet. 

Ragnhild Bø Raugland
Fagartikkel

Omsorgs­penger og omsorgs­permisjon – hva innebærer det?  

Et tiltak i forbindelse med koronakrisen er økt antall dager foreldre kan være hjemme i omsorgspermisjon for å ha tilsyn med barn. Advokat Ragnhild Bø Raugland tar her for seg hva det innebærer.

Sondre Lie, leder for Juristforbundet Student

Tipsene for den nye studie­hverdagen

– Studiehverdagen vår er plutselig helt annerledes. Men det er ingen grunn til å gi opp studiet eller sløve ned, skriver Sondre Christoffer Karlsen Lie, leder av Juristforbundets studentseksjon.

Foto: iStock
Fagartikkel

Koronakrisen: Dette må du vite om permittering

Advokat Rachna Rohatgi Khan gjennomgår her det du må vite om permittering av arbeidstakere nå.

Foto: Pixabay

Rett til å foreta innsyn i ansattes e-post

Datatilsynet ila nylig en virksomhet 75 000 kroner i overtredelsesgebyr for ulovlig innsyn og kontinuerlig overvåkning av de ansattes e-postkasse ved at e-poster automatisk ble videresendt til kommunikasjonsavdelingens felles e-postkonto.

Sider