Debatt

Karoline Dystebakken
DEBATT

«Ja til åpen valgkamp i Jurist­forbundet»

- Hvorfor kommer de siste kandidatene så sent på banen? spør Karoline Dystebakken. 

Sigurd Knudtzon
DEBATT

«Hva jeg vil som president i Jurist­forbundet»

Det nærmer seg landsmøte og presidentvalg i Juristforbundet.

Debatt

«Det å søke jobb som ny­utdannet jurist i dag er ingen lek»

Jeg møtte med friskt mot, eller rettere sagt, så friskt som det kan bli etter å ha drevet en forgjeves jobbjakt i halvannet år.

Håvard Holm
DEBATT

– Tar gjerne ut­fordringen

Det har blitt etterlyst hva kandidatene til å lede Juristforbundet står for. – Jeg tar gjerne utfordringen, skriver Håvard Holm, kandidat til vervet som president.

UiO studenter
Debatt

– UiO-studenter ønsker å bli inkludert

Våren 2018 var et urolig semester på Juridisk fakultet i Oslo, skriver Marie Bakke og Helene Wulfsberg i dette debattinnlegget.  

samisk flagg
Debatt

– Uretten fortsetter

Sannhets- og forsoningskommisjonen - er den relevant for nordmenn?, spør Knut Petterson i denne kronikken.

Susanne Eliassen
Debatt

– Jeg skulle ønske vi hadde valgkamp

– Å være øverste tillitsvalgt i Juristforbundet handler ikke om å ha den beste CVen, skriver Juristforbundets visepresident.

– Fagforeningene legger for mye vekt på ansiennitet

Flere saker om ansiennitetsprinsippet står for domstolene i 2018, som kan avklare prinsippets betydning ved nedbemanninger, skriver advokat Nicolay Skarning i et debattinnlegg. 

Dette er Varslingsutvalgets konklusjoner 

Anne Cathrine Frøstrup, leder av Varslingsutvalget, skriver i denne fagartikkelen om utvalgets arbeid og konklusjoner.  

Har du tenkt å varsle? 

Har du tenkt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Advokat Erling Grimstad kommer i denne fagartikkelen med noen tips om hva du bør ha tenkt gjennom før du bestemmer deg for å varsle. 

– Skjellsettende dom i arveretten 

– En ny rettstilstand er etablert, og basert på dommen skal det usedvanlig mye til for at en disposisjon som tar sikte på å begrense arv til barn, i praksis særkullsbarn, vil bli ansett som en dødsdisposisjon, skriver tingrettsdommer Gunnar Gamst om Høyesterettsdom. 

Hvem skal ivareta bachelorjuristenes interesser?

- Jeg ber om at forbundet tar til ordet for ivaretakelse av bachelorjuristene, og kjemper for å bedre våre rettigheter og ikke minst våre muligheter for å fullføre masterutdanningen, skriver Mirell Kirchner

Bachelorutdanning

Vi må eie bachelor­juristene

Jeg har to spørsmål til deg, kjære jurist. Er det OK at Juristforbundet har medlemmer som betaler studentkontingent, mens de jobber fulltid? Og er det en ønsket situasjon dersom andre foreninger tar eierskap til begrepet «jurist»?

DEBATT

«Når NAV svikter de svakeste»

Som jusstudent var jeg lykkelig uvitende om situasjonen for de som søker ytelser fra NAV. Jeg lærte om vilkårene for ytelsene etter folketrygdloven og trodde at så lenge Peder Ås oppfylte vilkårene, så var alt klart for at han kunne motta stønaden han har krav på.

Heffermehl debatt

Kvalitets­kultur eller innbitt ufeilbarlighet?

Feil kan komme til nytte og er råvare for forbedringer. Prestisje og ufeilbarlighet, derimot, avskjærer fra å gjøre seg nytte av feil, skriver Fredrik S. Heffermehl.

Sider