Debatt

«Meldeplikten til barnevernet tolkes feil»

Etter innlegg og kronikker i ulike aviser om taushetsplikt og vilkårene for å sende meldinger til barnevernet, har jeg fått en rekke henvendelser fra foreldre som urettmessig er blitt utsatt for såkalte bekymringsmeldinger uten at melder har hatt grunn til å tro grunn til å tro barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, skriver Bente Ohnstad.

«Vilje til å ta ansvar»

Erkjennelse av faglig svikt er smertefullt for en profesjonsutøver, selv om det dreier seg om en kollektiv svikt, skriver Håvard Holm og Katrine Bratteberg. 

Tech-kommisjon: Forventer delt arbeids­marked og flere frilansere

I Danmark anbefaler en kommisjon rammer for digitaliseringen, skriver Jan Lindgren.

«Retten til å bli dømt av en binær tallrekke»

Er det på tide å tenke større når det gjelder effektivisering av domstolene? spør Benjamin Westbye Pedersen i Jussformidlingen.

«Rettsstaten Norge – evig og uforanderlig?»

I en velfungerende rettsstat skal domstolene virke uavhengig av parlamenters og regjeringers skiftende politiske farge, og være robuste mot stemningsbølger og politiske kastevinder, skriver Juristforbundets Håvard Holm.

«Å isolere innsatte på bakgrunn av øko­nomiske eller praktiske ut­fordringer er en kortsiktig løsning»

Jussbuss er jevnlig i kontakt med innsatte som forteller om innlåsninger opp til 23 timer i døgnet, skriver Frida Ose Marthinussen. 

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)
NAV-saken

«Saken utvilsomt egnet til å svekke tilliten til så vel offentlig forvaltning som til rettsvesenet»

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket om rett til ulike trygdeytelser ved opphold utenfor Norge, har sendt sjokkbølger gjennom det norske samfunnet, skriver Juristforbundets president Håvard Holm.

DEBATT

«Åpne landskap: Godt for noen men dårlig for de fleste?»

Et gjennomgående tema for dem som arbeider i åpne landskap er stadige forstyrrelser, man er liksom alltid tilgjengelig, noe som er en ekstrem tidstyv og som skaper stress, skriver psykolog Jøri Gytre Horverak. 

«Forhandlinger er en viktig del av mange juristers hverdag, men det er lite fokus på det under studiet»

UiT-studentene Hanna Sagen og Amalie Horne representere Norge i den Internasjonale Forhandlingskonkurransen for jusstudenter, som i juni ble avholdt i Tokyo.  

Anne Woldmo
Debatt

Samling for sivile tillits­valgte jurister i politiet: Må styrke vår posisjon

– Samlingen 7. - 8. november er første steg på veien mot et mer slagkraftig arbeid for ivaretakelsen av sivile jurister i politiet. Vi håper å treffe mange engasjerte sivile jurister, skriver Anne Woldmo i Politijuristene.

Katrine Bratteberg. Foto: Juristforbundet
Debatt

«Sett retts­sikkerhet på kommune­kartet!»

Rettsikkerhet for den enkelte ligger som en grunnverdi i samfunnet vårt og kan ikke være avhengig av hvor man er bosatt i landet, skriver Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet. 

Foto: Pixabay
Debatt

«Et illusorisk krav på fri rettshjelp?»

- Uten en endring av dagens rettshjelpsordning er vi redde for at en effektiv og reell adgang til hjelp for de som trenger det, blir illusorisk, skriver Eline Hammerlund Fangel. 

Debatt

«Mindre penger gir ikke mer rehabilitering»

- Etter møter med klienter, fagfolk og ansatte i Kriminalomsorgen erfarer Jussbuss at lite ressurser i stor grad påvirker bemanningssituasjonen i fengslene, skriver Amalie Sofie Bruun Larsen.

Siri Øvstebø
Debatt

Seminar: Hvordan ny teknologi og kunstig intelligens påvirker bransjen

Juristforbundets Forum for næringsdrivende avholdt sitt andre seminar i Tromsø – og ønsker også å videreutvikle kurstilbudet, skriver advokat Siri Øvstebø.

Debatt

– Udekket rettshjelps­behov utenfor stor­byene

– Helt avgjørende at flere får tilgang på fri rettshjelp, skriver Charlotte Berger i JURK. 

Heidi Sørlie-Rogne (t.v.) og Live Kroknes Berg er begge jurister i rettighetssenteret drevet av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Debatt

– Funksjons­hemmede opplever stor forskjell på det å ha rett og å få rett

– Funksjonshemmede og kronisk syke har mange lovfestede rettigheter, men erfaringer fra FFOs Rettighetssenter viser at det er stor forskjell på å ha rett og det å få rett, skriver Live Kroknes Berg

Sider