Debatt

DEBATT

«Krenkelse av integriteten til alle de som påtar seg en ansvarsfull og alvorlig oppgave»

Skarning mfl. forsøker i sitt svar å bortforklare kritikken, altså metodesvikt, og grove insinuasjoner mot meddommere  fra arbeidstakersiden.

Debatt

«Grove insinuasjoner mot med­dommerne fra arbeidstaker­siden»

Advokat Skarning m.fl. har i Juristen.no en artikkel om dissenser, som krever en kommentar.

Debatt

«To til tre ganger flere dissenser fra med­dommerne på arbeidstaker­siden»

En undersøkelse arbeidsrettsavdelingen i Kvale Advokatfirma DA har foretatt høsten 2018 av stillingsvernsaker behandlet av Oslo tingrett i 2016 og 2017 viste at det var to til tre ganger flere dissenser fra meddommerne på arbeidstakersiden enn på arbeidsgiversiden. 

Line Charlotte Høgh
DEBATT

«Riktig å forby lokkende markeds­føring som trigger for­brukerens svakheter»

Jussbuss har foreslått en lovendring som går ut på å forby markedsføring av usikret kreditt gjennom sosiale medier.

Thea Totland
Debatt

«Eidsivating lag­manns­rett betaler ren­holderne sine bedre enn advokater»

Jeg har nok en gang fått mitt salærkrav til retten nedsatt. Det utløser naturlig nok en del følelser og spørsmål. Retten mener jeg har jobbet for mye i saken, skriver Thea Totland. 

Ingeborg Hjeltnes, Jussbuss
DEBATT

«Vi bare skriver 25 timer i uken, ikke tenk på det du!»

Kontrakten er kun inngått for å ha papirene i orden og i samsvar med lovverket, skriver Ingeborg Hjeltnes i Jussbuss.

DEBATT

«Å være ny­utdannet, arbeids­ledig jurist er en stor påkjenning»

Vi i Juristforbundet har et særlig ansvar for å ta vare på denne gruppen.

Andreas Glomsaas Sennesvik
DEBATT

Du har ikke tid til å vente på forliks­rådet

Er det en god regel at en av partene kan innstille en sak for forliksrådet kun fordi det har gått mer enn tre måneder etter at forliksklagen ble forkynt for innklagede?

Sunniva Yde Aksnes, Jussbuss
DEBATT

«Når penger begrunner isolasjon»

Bruken av isolasjon på grunn av manglende ressurser er et økende problem i norske fengsler, til tross for sterk internasjonal kritikk.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

«Nødvendig med umiddelbare tiltak som sikrer forsvarlig drift av dom­stolene»

Driftsbudsjettene for norske domstoler har over lang tid hatt en meget bekymringsfull utvikling», heter det i en resolusjon vedtatt på Juristforbundets landsmøte.

Karoline Dystebakken
DEBATT

«Ja til åpen valgkamp i Jurist­forbundet»

- Hvorfor kommer de siste kandidatene så sent på banen? spør Karoline Dystebakken. 

Sigurd Knudtzon
DEBATT

«Hva jeg vil som president i Jurist­forbundet»

Det nærmer seg landsmøte og presidentvalg i Juristforbundet.

Debatt

«Det å søke jobb som ny­utdannet jurist i dag er ingen lek»

Jeg møtte med friskt mot, eller rettere sagt, så friskt som det kan bli etter å ha drevet en forgjeves jobbjakt i halvannet år.

Håvard Holm
DEBATT

– Tar gjerne ut­fordringen

Det har blitt etterlyst hva kandidatene til å lede Juristforbundet står for. – Jeg tar gjerne utfordringen, skriver Håvard Holm, kandidat til vervet som president.

Sider