Debatt

Katrine Bratteberg. Foto: Juristforbundet
Debatt

«Sett retts­sikkerhet på kommune­kartet!»

Rettsikkerhet for den enkelte ligger som en grunnverdi i samfunnet vårt og kan ikke være avhengig av hvor man er bosatt i landet, skriver Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet. 

Foto: Pixabay
Debatt

«Et illusorisk krav på fri rettshjelp?»

- Uten en endring av dagens rettshjelpsordning er vi redde for at en effektiv og reell adgang til hjelp for de som trenger det, blir illusorisk, skriver Eline Hammerlund Fangel. 

Debatt

«Mindre penger gir ikke mer rehabilitering»

- Etter møter med klienter, fagfolk og ansatte i Kriminalomsorgen erfarer Jussbuss at lite ressurser i stor grad påvirker bemanningssituasjonen i fengslene, skriver Amalie Sofie Bruun Larsen.

Siri Øvstebø
Debatt

Seminar: Hvordan ny teknologi og kunstig intelligens påvirker bransjen

Juristforbundets Forum for næringsdrivende avholdt sitt andre seminar i Tromsø – og ønsker også å videreutvikle kurstilbudet, skriver advokat Siri Øvstebø.

Debatt

– Udekket rettshjelps­behov utenfor stor­byene

– Helt avgjørende at flere får tilgang på fri rettshjelp, skriver Charlotte Berger i JURK. 

Heidi Sørlie-Rogne (t.v.) og Live Kroknes Berg er begge jurister i rettighetssenteret drevet av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Debatt

– Funksjons­hemmede opplever stor forskjell på det å ha rett og å få rett

– Funksjonshemmede og kronisk syke har mange lovfestede rettigheter, men erfaringer fra FFOs Rettighetssenter viser at det er stor forskjell på å ha rett og det å få rett, skriver Live Kroknes Berg

DEBATT

- Dommere som avgjør «barnets beste» bør ha psykolog­faglige kunnskaper i tillegg til juridiske

«Synd at utvalgets forslag om særskilt og obligatorisk opplæring av dommerne som skal behandle foreldretvister og tvang etter barneloven, ikke følges opp videre» skriver Ane Fuglesang Herskind og Ann Kathrin Nordbø i Dalan Advokatfirma.

Katrine Bratteberg (Foto: Oda Hveem)
Debatt

Om ungdom og lover og sånt

«Unge kan ikke overlates til seg selv når de skal navigere i lover og regler omkring det viktige personvernet, den gode kjøpskontrakten eller hvilke alvorlige handlinger som faller inn under straffeloven», skriver Juristforbundets visepresident Katrine Bratteberg. 

EMD
Debatt

Menneske­retter - EMD som makulerings­maskin?

– Det er å håpe jeg har opplevd en ekstraordinær serie av uhell. At domstolen i en desperat arbeidssituasjon kan ha tydd til uakseptable, ja kanskje også ulovlige, grep for å bli av med sakene er en uhyrlig tanke, skriver Fredrik S. Heffermehl.

 

Debatt

«Skuffende opp­følging av Sær­domstols­utvalgets utredning»

Det er verst for de utsatte barn og sårbare familier som hadde fortjent bedre ordninger enn en videreføring av dagens system, skriver Geir Kjell Andersland.

Julia Nordvang Johansen
Debatt

«En potensielt stor del av våre klient­samtaler er underlagt kontroll»

Julia Nordvang Johansen ved Jusshjelpa i Nord-Norge skriver om kommunikasjonskontroll ved utøvelse av rettshjelpvirksomhet i fengsel – i et menneskerettsperspektiv.

Robert H. Grønbech Saksbehandler Jusshjelpa i Nord-Norge
DEBATT

Et kritisk blikk på advokat­monopolet

Robert H. Grønbech ved Jusshjelpa i Nord-Norge mener retten til å gi rettsråd og representasjon under rettergang burde utvides og i større grad tilpasses dagens samfunn og behov.

Maren Larsen Borgan
Debatt

«Må ta innover oss at retts­hjelp som et velferds­gode koster penger»

Rettshjelpsordninga skal igjen drøftes, undersøkes, vurderes og analyseres. Jussbuss mener likevel at noen av endringene må skje nå.

Katrine Bratteberg
Debatt

«Nå skal vi utvikle nettverk som når ut til enda flere»

Kunne du tenke deg å være nettverksbygger eller ønsker du mer informasjon om etablerte nettverk? Juristforbundets visepresident Katrine Bratteberg skriver her om satsing på lokake nettverk.

Elin Engerbakk
Debatt

«Det bør ikke være adgang til å tilbake­kalle statsborger­skap»

Hva skjer med insentivet til å bli integrert og føle deg norsk når du når som helst kan fratas ditt norske statsborgerskap og utvises? Det er på tide å gi tryggheten tilbake til alle de som har ervervet norsk statsborgerskap. 

Debatt

«Rettsleg­gjering er ein faktor ein må ta med i politiske analysar»

Rettsleggjering har vore eit tema i media i fleire år. Det dukkar gjerne opp når det politiske handlingsrommet vert avgrensa eller forsøkt avgrensa av juss.

Sider