Debatt

Bendik Rasmussen Skarpenes (Foto: Jussformidlingen/iStock)

Når arbeids­giver lyver og NAV tror på dem

Det bør ikke ilegges forlenget ventetid på dagpenger med mindre arbeidsgiver klart dokumenterer at arbeidstaker selv kan bebreides for oppsigelsen eller avskjeden, skriver Bendik Rasmussen Skarpenes i Jussformidlingen.

Foto: Pixabay / Privat

Debatt: Skyldig til det motsatte er bevist

Selv om kriminalomsorgen kommer frem til at den innsatte ikke var skyld i det hen var mistenkt for, får hen ikke etterbetalt penger for å kompensere for den reduserte utbetalingen. Den innsatte pådras dermed økonomiske konsekvenser, selv om det konkluderes med at hen ikke er skyldig, skriver Lise Valen-Sendstad.

Kristin Jovall Dahl (Foto: iStock/Jussbuss)

– (U)forsvarlig bruk av alders­undersøkelser i utlendings­retten? 

– Jussbuss mener utlendingsmyndighetenes praksis på området er uforsvarlig, skriver Kristin Jovall Dahl i innvandringsgruppen i Jussbuss.

 

- Kvitterings­ordning vil øke tilliten til politiet

Minoritetsungdom og andre som blir kontrollert av politiet må få en kvittering som viser hvorfor de ble stoppet. Den viktigste grunnen er av hensyn til politiet selv.

Roar Mikalsen

Debatt: – Høyeste­retts rus­reform er lapp­verk på makk­verk

– Dommen som nylig falt i Høyesterett, hvor straffefrafall ble utmålt for eget rusbruk, er ikke en rettsstat verdig, mener Roar Mikalsen.

Konkurranse­tilsynet: «Aldri vært stengt for prosjekt­samarbeid»

Døren har aldri vært stengt for prosjektsamarbeid som er til gunst for innkjøper, skriver seniorrådgiver Line Skorpa Nygaard og spesialrådgiver Tormod S. Johansen i Konkurransetilsynet.

Ragnhild Bø Raugland

Hjemme­kontor­forskriften og til­pasning til det faktiske arbeids­livet

I arbeidslivet har hjemmekontoret funnet sin funksjonelle plass, blant annet som følge av den teknologiske utviklingen. Vi har nylig fått en oppgradert forskrift om hjemmekontor. Det er imidlertid mange faktiske forhold som faller utenfor forskriften, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

DEBATT: Om konsekvens­utredninger

I siste utgave av Juristen deler professor Ole Kristian Fauchald synspunkter om konsekvens­utredninger blant annet i vindkraftsaker, og om holdninger i sentralforvaltningen som jeg finner grunn til å kommentere, skriver Per Håkon Høisveen. 

«Gir karakterene i dag et godt bilde på den juridiske kunnskapen og de ferdighetene arbeidslivet etterspør?»

Vurderingene må bli mer realistiske, og også måle det som er relevant for arbeidslivet. Det er på tide at universitetene og arbeidsgiverne snakker sammen om hvordan dette skal skje, skriver studentleder Johannes Ørn Thorsteinsson.

Jenny Eggen Halvorsen (Foto: privat/Juristen)

– Noe jeg har fått kjenne på de siste fem årene er hvor mye snakk det er rundt karakterer

«Hva kreves for å få jobb hos dere?» «Du må ha A og B. C kan vel også godtas, men blir det for mange kan det bli problematisk». 

- Domstols­reformen gir ikke færre søkere

- Jeg ser i oppslag i mediene at det er hevdet at domstolsreformen som ble gjennomført i 2021 skal ha ført til færre søkere til dommerstillinger. Dette er en udokumentert påstand. Vi vet ikke hvorfor det er færre søkere, skriver Arnfinn Agnalt, leder av Innstillingsrådet for dommere.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

«Ut av unntakstilstanden»

Av de positive ting pandemien har brakt med seg, er den raske omstillingen til økt bruk av digitale plattformer, skriver Håvard Holm.

Foto: Pixabay / Jussbuss

Kriminalisering – slutten på lønnstyveri?

I januar trådte den nye lønnstyveribestemmelsen i straffeloven i kraft. Dette innebar et viktig steg i retning av å bekjempe lønnstyveri, en form for kriminalitet vi ukentlig ser i vår saksbehandling i Jussbuss, skriver Gunhild Østensen Stangervåg.

Utlendingsmemnda

Debatt: Myter om utlendings­forvaltningen 

- Det er få områder hvor det florerer så mange myter som på utlendingsrettens område. Det offentlige ordskiftet er preget av enkeltsaker og følelser eller antatte sannheter, og levner lite rom for objektivitet og fakta, skriver tre nemndledere i UNE.

Foto: Pixabay / Advokatfirmaet Hjort

Personvern – et reelt konkurranse­parameter

Dagens største utfordring for personvernet er fortsatt at mange norske bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter ikke har et tilstrekkelig bevisst forhold til personvernlovgivningen, skriver advokat Claude A. Lenth.

Graham Eric Dyson (Foto: privat/iStock)

– En ny beskyttet tittel for norske jurister er meget ekskluderende 

Justisdepartementet og Juristforbundet ønsker å legge beslag på ordet «Jurist» og fremmedgjøre utenlandsk utdannede jurister, skriver jurist, og Attorney of the Supreme Court i Sør-Afrika, Graham Eric Dyson om forslag i advokatloven.

Sider