Debatt

DEBATT

«Likhet for loven – et spørsmål om rettshjelp»

Tilgangen til rettsråd og adgangen til å søke konfliktløsning er grunnleggende i en rettsstat. Det dreier seg om likhet for loven, og da snakker vi ikke om et poeng til en festtale, men en reell verdi for alle innbyggere.

Personvern i krise? 

I møte med den ekstraordinære situasjonen forårsaket av korona-pandemien, ser vi konturene av en debatt hvor hensynet til enkeltindividet settes opp mot samfunnsinteressene, skriver Dana Jaedicke.

– Skal over­gangen til samfunnet være best mulig må tilgjengelighet til Nav utvides  

Fengselsinnsatte må ha bedre tilgang til Navs tjenester, skriver Maria Mirijanyan i Jussbuss. 

«Ingen krise dersom du ikke får drømmejobben rett etter studiet»

Et fellestrekk for mange jusstudenter er at de er over gjennomsnittet opptatt av karriere – kanskje mer enn mange andre studenter. 

Høring om NAV/EØS-saken (Foto: Stortinget)

Revidert nasjonal­budsjett: Godt bidrag, men NAV står overfor store utfordringer

Tildelingen på 700 millioner er et godt bidrag for at etaten skal kunne løse de utfordringer som vi står overfor. Imidlertid er vi usikre på om det er nok for at NAV skal kunne klare å løse alle utfordringene som har oppstått som følge av korona-situasjonen og EØS-skandalen, skriver Juristforbundet i NAV etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Foto: Thomas Haugersveen

«Koronakrisen kan påvirke ferske juristers yrkesvalg»

Det vil ikke være overraskende om flere søker seg til det man opplever som trygge jobber i disse usikre tidene, skriver Katrine Bratteberg.

«Den digitale omstillingen etter koronakrisen»

Som følge av korona ble hverdagen for alle landets studenter endret radikalt over natten, skriver Sondre Lie.

August Simonsen

«Det bør ikke være politikerne som velger retts­statens vakt­bikkjer»

Vårt system for utnevnelse av dommere er bygget for godværsdager, men rettsstaten må også tåle en skikkelig regnskur. Det er for sent å tette hullene i taket når det allerede har begynt å regne, skriver jusstudent og politiker August Simonsen.

«Mangfold kan ikke bare være et buzzord»

Det er nedslående at bare fire prosent i advokatbransjen har ikke-vestlig etternavn, skriver Hallvard Øren i Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg. 

«Hva med studentene som snart er ferdigutdannet og skal starte i full jobb?»

Juristforbundets studentseksjon etterlyser tiltak som dekker denne gruppen arbeidstakere, skriver leder Sondre Lie.

«La samfunns­utviklingen gå sin gang. Det er ikke lenger et valg å flytte fra celle­kontoret»

Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy har fem råd for å gjøre de beste valgene for kontorlandskap.

Debatt

Hvordan være tillits­valgt i en krisetid?

Dette er en krevende tid å være tillitsvalgt. Hvordan kan man være den beste tillitsvalgte når samfunnet er i krise?, spør Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat.

Atle Sønsteli Johansen
Debatt

Omgåelser av arbeids­taker­rettigheter: «Behov for lov­endring»

Nye måter å organisere virksomheter på utfordrer arbeidsmiljølovens formål om trygge ansettelsesforhold, skriver LO-advokat Atle Sønsteli Johansen.

Heffermehl debatt
Debatt

«Et katastrofe­varsel»

Julian Assange-saken er et katastrofevarsel for vårt eget rettsvesen, mener Fredrik. S. Heffermehl.

«Advokater er livredde DEG»

- Advokater skal hjelpe folk. Deg og meg. Men etter nettsidene deres å dømme, virker de mest opptatt av seg selv, skriver Magnus Liøkel.

«Vilkårlig vern for svindelofre»

ID-tyveri og BankID-svindel reiser rettssikkerhetsspørsmål. Hva er svindelofferets reelle mulighet til å få saken prøvd og avgjort? skriver Line Utne Norland i Jussbuss. 

Sider