Curt A. Lier

Curt A. Lier

Barneadvokatene

Curt begynte som advokat i Barneadvokatene etter å ha vært fagforeningsleder for juristene i Norge, gjennom heltidsvervet som president i Norges Juristforbund i åtte år.