Audun Ludvig Bollerud

Audun Bollerud

Audun Ludvig Bollerud

Partner, Økland & Co

Audun Ludvig Bollerud vil i begynnelsen av 2019 gå inn som daglig leder i Advokatfirmaet Økland & Co DA. I tillegg vil han jobbe som advokat med spesialisering på entrepriserett og fast eiendom. Dette som ledd i Øklands sterke satsning på dette området.

 

- Romerike er som kjent i sterkt vekst og det bygges mye i vårt område. Som Romerikes største advokatfirma vil vi være en ledende aktør også på dette området. Denne profilen styrkes nå ytterligere ved at advokat Thomas Smedal starter i Økland 1. januar 2019. Adv. Smedal er i dag partner i Advokatfirmaet Ræder AS. Ved at både jeg og Smedal flytter til Økland har vi reelt flyttet partnerne i entrepriseavdelingen i Ræder til Økland, sier Bollerud.