Anskaffelsesjurist

LOGO COWI
Søknadsfrist: 
20.11.2018

Nå søker vi en jurist med spesialkompetanse innen offentlige anskaffelser til å bistå i våre prosjekter – er du klar for nye og spennende utfordringer?

Anskaffelsesjurist

COWI, Oslo (Hasle/Løren)

COWI AS er et av Norges største rådgivende ingeniørselskaper. Våre medarbeidere jobber med noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og flere nye sykehus landet rundt. Mange av våre kunder er offentlige aktører, og i mange tilfeller vil vår tekniske rådgivning være utgangspunkt for offentlige innkjøp. Vi bistår også regelmessig kunder med rådgivning i forbindelse med gjennomføring av innkjøpene.

 

UTVIKLE DIN KOMPETANSE I VARIERTE OG SPENNENDE OPPDRAG

Som anskaffelsesjurist i COWI vil du være den sentrale ressurspersonen for håndtering av anskaffelsesrettslige problemstillinger.

Primært vil du bistå med anskaffelsesrettslig rådgivning i prosjekter hvor COWI også bistår med teknisk rådgivning. Som en integrert del av teamet vil du kvalitetssikre COWIs rådgivning fra et anskaffelsesrettslig perspektiv, samt bistå våre kunder i håndteringen av problemstillinger i gjennomføringen av deres innkjøp.
 

Du vil videre få ansvar for COWIs interne kvalitetssikring av anskaffelsesrettslige problemstillinger, både i arbeid for kunder og COWIs eget tilbudsarbeid.
 

Hos oss vil du få bruke og utvikle din fagkompetanse i varierte og spennende oppdrag sammen med dyktige kollegaer.

FAGLIG STERK LAGSPILLER

Du har solid erfaring i praktisk håndtering av anskaffelsesrettslige problemstillinger. Vi forutsetter at du er Cand Jur. eller Master i Rettsvitenskap med gode resultater, og at du har om lag fem års relevant erfaring.
 

Personlig egnethet vil bli vektlagt høyt ved ansettelsen. Du gjenkjenner deg derfor i flere av følgende utsagn:

 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å samarbeide med mennesker med annen faglig bakgrunn enn deg selv.
 • Du har god prosess- og systemforståelse, og evner å benytte din fagkompetanse til å skape gode løsninger.
 • Du er opptatt av å utvikle deg faglig og personlig.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med nye og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Du arbeider strukturert og effektivt.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og gjerne også på engelsk.
   

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egen arbeidshverdag.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling.
 • Hos oss får du et hyggelig arbeidsmiljø hvor vi stiller opp, er rause og støtter hverandre.
   

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Kontaktperson: Jan Erik Bauge, Internadvokat, tlf. 991 52 482

 

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Riksvåpenet
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Bergen
Søknadsfrist: 
19.11.2018
LOGO UDI
UDI -Analyse- og utviklilngsavdelingen
Søknadsfrist: 
19.11.2018
LOGO Sivilombudsmann
Sivilombudsmannen, Oslo
Søknadsfrist: 
21.11.2018
LOGO NVE
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Søknadsfrist: 
21.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
22.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Ålesund
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Riksvåpen
Hålogaland lagmannsrett
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Salten tingrett og Lofoten tingrett, Bodø
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett, Bergen
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
02.12.2018
LOGO Riksvåpenet
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
03.12.2018
LOGO Trygderetten
Trygderetten
Søknadsfrist: 
03.12.2018
LOGO Politiet
Sysselmannen på Svalbard
Søknadsfrist: 
06.12.2018
LOGO Wikborg Rein
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Bergen
Søknadsfrist: 
07.12.2018