Anja Jonassen

Anja Jonassen

Partner, Brønner & Co

Anja Jonassen har blitt partner i Advokatfirmaet Brønner & Co DA, hvor hun skal fortsette med prosessoppdrag. Hovedfokus vil som tidligere være konsesjons- og ekspropriasjon, naturressursrett, urfolksrettigheter.